TATOEAGES

Wat is het effect van tatoeages op je kansen bij sollicitatie? En is dat eerlijk?

Wat is het effect van tatoeages op je kansen bij sollicitatie? En is dat eerlijk?

Roos Vonk

Je hebt een tattoo op een zichtbare plek, en nu ga je solliciteren. En het is niet in een tattoo shop... Moeten ze je maar nemen zoals je bent? Of moet je overwegen je tattoo te laten weghalen?

In het algemeen hebben tatoeages geen gunstig effect. Ze worden door veel partnerzoekenden beschouwd als afknappers en voor veel functies worden ze als ongepast beoordeeld, met name door oudere mensen. Het hangt uiteraard wel van de functie af. Het geldt bijvoorbeeld voor winkelpersoneel, niet voor fabriekspersoneel.  

Ook voor jongere respondenten zijn er enkele negatieve associaties verbonden aan tatoeages. Men denkt bij iemand met tattoos bijvoorbeeld aan meer risicogedrag, meer gebruik van drugs en marihuana, en minder sociale aangepastheid. Vrouwen met tattoos worden gezien als meer promiscu, als steviger drinkers en als minder aantrekkelijk. Dit bleek in internationaal onderzoek. In Nederland werd de invloed van tatoeages onderzocht onder honderd deelnemers aan het tv-programma Het Instituut. Het bleek dat mensen met een tatoeage als minder intelligent werden gezien – en dat ook waren: hun IQ-scores waren lager en hun opleidingsniveau was lager dan van mensen zonder tatoeage.

Is het terecht als je bij een sollicitatie in het nadeel bent door je tattoo? Is dat niet discriminatie op uiterlijk, dus verboden? Uit een poll die Roos Vonk op twitter plaatste en die door ruim 700 twitteraars werd ingevuld, bleek dat de meesten daar anders over dachten. Slechts 11% vond dat het discriminatie is. De meesten, 47%, vonden dat dit anders ligt dan met uiterlijke kenmerken waar je zelf niets aan kunt doen, omdat een tattoo je eigen keus is. Er waren ook veel mensen, 41%, die het antwoord "hangt er vanaf kozen". Uit hun reacties bleek dat ze daarmee hoofdzakelijk doelden op de functie (hoe representatief die is en hoeveel vertrouwen je zou moeten uitstralen) en wat er op de tattoo staat (bv. een geweertje of een madeliefje maakt nogal wat uit).