De eerste indruk

Is de eerste indruk de beste? Waarom val je op iemand? Wat is de rol van macht en afhankelijkheid bij indrukvorming? Hoe zorg je dat je zelf goed voor de dag komt, bij een sollicitatie of een eerste afspraak? Kun je wel altijd 'jezelf zijn'?

Al deze vragen gaan over onze dagelijkse omgang met andere mensen. Als we iemand voor het eerst ontmoeten, vormen we ons meteen een indruk van die persoon. Omgekeerd vormt de ander zich ook een indruk van ons. Dit alles doen we grotendeels onbewust en automatisch. In dit boek wordt het proces van indrukvorming toegelicht aan de hand van voorbeelden uit het dagelijks leven en resultaten van betrouwbaar wetenschappelijk onderzoek.

Het boek bevat ook oefeningen en tests waarmee je kunt ontdekken hoe het proces van indrukvorming en zelfpresentatie bij jouzelf werkt. Op onderhoudende, herkenbare en zeer toegankelijke wijze worden inzichten uit de sociale psychologie gepresenteerd voor een breed publiek.

Geheel herziene editie (2012), geactualiseerd aan de hand van de nieuwste wetenschappelijke inzichten. Een algemeen toegankelijk boek, prettig leesbaar, interessant voor iedereen die – beroepshalve of uit persoonlijke interesse – meer wil weten over de dagelijkse interactie met anderen.