Op het werk

Hier onder staan 9 gedragingen van Nico op zijn werk. Lees ze rustig door en probeer je een beeld te vormen van Nico.

  • Nico biedt de personeelschef aan te helpen met extra werk.
  • Nico gaat op bezoek bij de voorzitter die ziek is.
  • Nico zamelt geld in voor het jubileum van de manager.
  • Nico is onbeleefd tegen de koffiejuffrouw.
  • Nico brengt de verloren portemonnee ven de afdelingschef terug.
  • Nico vertelt een roddel over de schoonmaker door.
  • Nico geeft een bestuurslid met autopech een lift naar huis.
  • Nico haalt koffie voor de directeur.
  • Nico lacht de portier uit die een flater slaat.

 
Wat is nu je algemene indruk van Nico? Is hij een aardig persoon?

Zes van de negen gedragingen van Nico zijn positief (koffie halen, geld inzamelen, etc.) en slechts drie zijn negatief (roddelen, onbeleefd zijn en uitlachen). Nico verricht dus twee keer zo veel vriendelijke als onvriendelijke handelingen, toch heb je waarschijnlijk niet echt een positieve indruk van hem. Dit komt doordat Nico alleen aardig doet tegenover zijn meerderen, terwijl hij onaardig is tegen de mensen in een lagere positie.

Wanneer iemand zich op deze manier gedraagt -- likken naar boven en schoppen naar beneden --, zorgt dat voor een zeer negatieve indruk. We zien Nico als een slijmerd die alleen maar aardig doet om een wit voetje te halen bij zijn superieuren. De mensen die 'beslijmd' worden, zoals zijn baas, hebben dit echter vaak helemaal niet in de gaten! Zij zien immers alleen het vriendelijke gedrag en vinden dat waarschijnlijk erg prettig. Hun indruk van Nico zal dus een stuk positiever zijn dan die van ons als neutrale waarnemer, of die van Nico's ondergeschikten en collega's.

werk